Myopie

Myopie

Wat is myopie?

Een te lang oog of een te sterke ooglens leidt ertoe dat de afbeelding scherp wordt geprojecteerd vóór het netvlies en niet erop. Daardoor is het zicht goed voor dicht en slecht voor ver. Myopie begint meestal tussen de leeftijd van 6 en 12j. Het wordt geleidelijk meer naarmate het oog groeit en de ooglengte toeneemt. Dit stabiliseert zich rond 25 jaar.


Wat is de oorzaak?

Erfelijkheid en omgevingsfactoren (veel dichtbij werk, weinig buiten zijn).

Behandeling en preventieve Maatregelen:

- Bril voltijds (oppassen met contactsporten, eventueel een sportbril laten maken).
- Vermijden dichtbij werk:
* GSM, tablet, videospelen voor dicht beperken (liefst stoppen)!
* Bij lang dichtbij werk (>15 min), regelmatig pauseren en in de verte kijken.
* Leesafstand > 30 cm
- Meer dan 2 uur per dag buiten!


Bij snelle progressie van de myopie:

- Atropine 0.01% oogdruppels (elke avond indruppelen gedurende minimum 2 jaar).

- Soms: Multifocale of bifocale brillen of Contactlenzen (oppassen infectie!)

Controle minimum 1x per jaar!

Myopie (Frans)

Qu’est-ce que la myopie?

Le myope voit moins bien de loin que de près, parce que les rayons se focalisent avant la rétine. L’œil est trop long ou il y a une augmentation de l’indice de réfraction du cristallin.
La myopie commence normalement entre 6 et 12 ans. Elle progresse lentement parce que l’œil grandit. La myopie se stabilise vers 25 ans.

La cause?

Génétiquement déterminée ou facteurs environnementaux.


Traitement et prévention:

- Porter les lunettes tout le temps (pour les sports de contact: sans lunettes ou avec des lunettes de sport).
- Eviter de travailler de près:
* GSM, tablette, jeux vidéo de près à éviter (arrêter)!
* Travail de près (>15 min), regulièrement faire des pauses et regarder de loin.
* La distance pour lire > 30 cm
- Passer plus de 2 heures par jour à l’extérieur!


Si la myopie progresse trop rapidement :

- Des gouttes d’Atropine 0.01% (tous les soirs avant dormir pendant minimum 2 ans).

- des lunettes multifocales, des lentilles de contact dures ou

Contrôle minimum 1x par an !